english
Úvod

Čeroz Slovensko s.r.o. sa počas svojej existencie etablovala medzi najväčšie spoločnosti v obchode s čerstvým ovocím a zeleninou.
V súčastnosti sme dôležitým článkom v reťazci "pestovateľ - importér - predajca - konečný spotrebiteľ".

Spoločnosť Čeroz Slovensko je otvorená novým ponukám na spoluprácu s domácimi a zahraničnými obchodnými partnermi so zameraním na pestovanie, import, export, distribúciu, nákladnú prepravu a samozrejme na malo a veľkoodberateľov ovocia a zeleniny.

Pre pohodlné informácie využite kontaktný formulár.
Portfólio aktivít a služieb:

- Import a export ovocia a zeleniny.

- Distribúcia a dodávky veľko a maloobchodným odberateľom.

- Distribúcia a dodávky do sietí supermarketov na území celého   Slovenska.

- Komplexné riešenia balení tovarov podľa požiadaviek   odberateľov. Sme vybavený baliacimi linkami pre všetky druhy   ovocia a zeleniny.
              
Takto balený tovar je zárukou dosiahnutia trvanlivosti pri zachovaní kvality.

- Skladovacie priestory sú vďaka počítačom riadeným systémom schopné udržiavať optimálné podmienky v ktoromkoľvek ročnom období.

- Vďaka technológii a viacročných skúsenostiam patríme v oblasti dozrievania banánov k absolútnej špičke na Slovensku. Dozrievacie komory, technológie a know how od svetových výrobcov nám umožňujú dodávať našim  odberateľom zakaždým banány v požadovanej zrelosti a akosti.
     
- Plynulosť a prehľadnosť dodávok garantuje zavedenie systému riadenia kvality .

Copyright © 2002 - 2010 ČEROZ SLOVENSKO spol. s r.o.
  Design: g.bizÚvod Bratislava Košice Slovensko